Hlavné body

Čl.2. (1) Ústava SR

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

          Takto môžu občania získať  Moc, bez politických strán. 

1.bod 150 volebných obvodov

2.bod Spoločná kampaň za rovnakých podmienok všetkých občianských kandidátov v každom obvode

3.bod Povinné elektronické hlasovania, volby a odvolávanie poslancov a vysokých štátnych úradníkov, navrhovanie a rušenie zákonov