Vznik OZ

My členovia Občianskeho združenia Naše Voľby,

neprofilujeme sa, nepridávame sa k žiadnym prúdom, nedelíme občanov na takých, či onakých, na nikoho neútočíme, nehodnotíme za jeho názory. Pre nás je občanom ten, ktorý má štátne občianstvo SR a je akéhokoľvek vyznania, zmýšľania, smerovania doľava-doprava, na východ-na západ, zdravý-chorý, akejkoľvek farby pleti a pod. Je súčasťou našej krajiny a počítame s každým z nich aj keď je z akéhokoľvek politického spektra. S nimi a pre nich všetkých chceme zmeniť tento nevyhovujúci volebný systém, kde bez kontroly občanov 150 „poslancov“ rozhoduje ako má žiť 5,5 mil. občanov v tejto krajine.

 

 

Naše Voľby“ je občianske združenie na osvetu demokracie a životného prostredia. Riadi sa prvou a najstaršiou zásadou vládnutia ľudí na svete. Žiadny iný spôsob demokracie neuznáva.

„Demokratos = vláda ľudu, menšina sa podriaďuje väčšine“

Z nášho Občianskeho združenia sa nedá nič vyryžovať, pretože nechce dosadzovať žiadne úradnícke posty,(cca 10 tisíc) ani nechce parazitovať na štátnom príspevku na činnosť politických strán. (cca 65 mil.)  Nemá ambície vládnuť a určovať, ako má žiť 5.5 mil. občanov, iba chce z politikov urobiť zamestnancov, ktorí sa budú zodpovedať občanom a nie sponzorom.  Je spontánne založené z nespokojnosti bežných nestranných občanov so systémom zastupiteľskej demokracie aký na Slovensku za 28 rokov zanechal nepríjemné stopy a to vďaka všetkým možným stranám, poslancom skrývajúcich sa pod rôzne ideológie. Toto združenie sme založili z jediného dôvodu, aby sme mohli ústavným spôsobom uskutočniť tento ústavný návrh priamej demokracie. Po splnení úlohy iniciatíva zanikne.

 

Občianske združenie nebude nič sľubovať ani ponúkať desiatky a desiatky nesplniteľných  sľubov ako to robia politické strany, stane sa tak pre lobistov nezaujímavé a teda ani nebude nikým sponzorované a budú ho zatracovať. Už teraz je vidieť na FB útoky na priamu demokraciu a výsmechy niektorých najmúdrejších vševedkov, korupčníkov, odporcov priamej demokracie hlavne zo strany niektorých politikov a profitujúcich úradníkov, ktorí sa boja priamej demokracie, nakoľko tá by im zobrala ich moc. Spoločnou výhovorkou týchto odporcov je: Slováci sú takí, onakí, nie su vyzrelí na priamu demokraciu, nemôžu občania riadiť krajinu apod. Len 150ti poslanci sú vhodní na riadenie krajiny (asi preto, že si to môžu dovoliť dostať sa do parlamentu) a nie 4.5 mil. voličov. Pritom takmer všetci občania sa sami rozhodujú, či pôjdu do práce, na výlet na dovolenky za kúlturou a ostátné úkony pre ich život a nepotrebujú k tomu nikoho, ako sa majú rozhodnúť. Ľuďom treba dať možnosť a oni sa rozhodnú, čo je pre nich lepšie. Toto potrebujú ľudia a nie aby za nich rozhodovali nejakí jedinci.   Všetci členovia OZ, podľa svojich možností  a schopností si svoje aktivity hradia zo svojich členských príspevkov a darov. Riadia sa pravidlom: každý je šéfom vo svojom okolí a koná podľa svojich schopností a možností, šíri poslanie princípu zmeny volebného systému a jeho riešenia, ktoré vnzniklo v lete 2018  a je pritom povinný dodržiavať zásady Občianskeho združenia. Kto je ochotný tieto podmienky neskreslenie presadzoavať, môže tak konať pod našou značkou „Naše Voľby“ a to aj s pomocou stránok www.nasevolby.sk.

Nechceme vládnuť, ani spravovať  krajinu tak, ako to chceme my. 
To budú robiť tí, čo budú ozajstní nedosadení odborníci a budú ručiť  nie len svojim, ale aj majetkom svojich najbižších ale aj svojim svedomím, tak ako si to želajú občania a nie sponzori. 
Chceme len zmeniť tento zlý volebný systém za lepší.
Aby aj občania mohli jednoduchým spôsobom navrhovať a rušiť zákony, voliť a odvolávať poslancov a aj vysokých štátnych úradníkov, čím by obmedzili absolútnu moc politikov a teda aj korupciu.
Pokiaľ si aj Vy myslíte, že táto občianska iniciatíva ktorá sa zakladá iba za jediným účelom a to na zmenu volebného systému je dôležitá a potrebná, pridajte sa. Budeme Vám vďační za Vašu prácu ktorú robíte za lepšie Slovensko bez nároku na odmenu, tak ako to robíme aj my. Sme bežní občania. (nie politici, ani úradníci platení štátom) Robíme to ako koníček pre dobrý pocit a nie za účelom získania moci a zbohatnutia ako väčšina tých ktorí idú do politiky. 

 

  • Poslaním OZ je presadiť v  NR SR ústavným spôsobom zmenu volebného systému na Slovensku z doterajšieho jedno-obvodového na 150 volebných obvodov (jeden okres cca 1-5 obvodov, jeden obvod cca 27 000 voličov)  a to bez politických strán, z ktorých vzíde pri spoločnej kampani a za rovnakých podmienok 150 poslancov ktorých bude možné odvolať. Títo poslanci budú pracovať ako doteraz, pripravovať  a schvaľovať zákony a navyše budú prijímať od svojich voličov návrhy a pripomienky k zákonom. Budú pod priamou kontrolou občanov, nie pod kontrolou sponzorov. To znamená, že budú môcť aj občania navrhovať a rušiť zákony prostredníctvom týchto svojich  poslancov pomocou mobilov, terminálov. Okrem toho na návrh stavovských združení poslanci budú vypočúvať a voličom odporúčať na zvolenie vhodného kandidáta na generálneho prokurátora, predsedu ústavného a najvyššieho súdu, policajného prezidenta, predseda NKÚ, ÚVO, riaditeľa RTVS…  Teda  občania budú môcť konečne rozhodovať sami za seba a nie sa nechať ďalších 28 rokov zastupovať niekým čo ich neraz trpko sklamal a pod.  Týmto sa zabezpečí náprava v zákonodarnej moci. 
  • Členovia OZ neobsadia za odmenu žiadne štátne úradnícke miesta. Tie sa obsadia výberovým konaním, ktoré tvrdo zabezpečí odbornosť a zodpovednosť, zaistenú trestno právnym a majetkovým ručením štátneho úradníka. Všetci vysokí štátni úradníci musia prejsť výberovým konaním podložené kvalifikáciou, prax v obore, publikácie v obore a testy. Ďalej musia predložiť doklad, že sú si vedomí že v prípade obzvlášť závažného poškodenia štátneho majetku im hrozí dvojnásobný trestno právny postih a široká majetková ujma… Týmto sa zabezpečí náprava vo výkonnej moci. 
  • Vďaka bodu 1 a 2 bude možné urobiť tak potrebné zmeny v súdnej moci, ktorá takisto nie je dôveryhodná pre väčšinu občanov. Pravdepodobne je najviac poškvrnená. Náprava spočíva v úpravách zákonov tak, že budú všetky paragrafové znenia presné a jednoznačné,(Ano, Nie) aby nemohlo prísť k nejasnostiam  a teda aj k častým spochybneniam a klasickým dieram v zákonoch a následné  elektronické spracovávanie prípadov s využitím AI (umelá inteligencia)

 

 
Ak aj Vám záleží na zmene volebného systému – pridajte sa, pomôžte.
 
Ďakujeme.

Miroslav Petre 

 

 

288666 
Návštevníkov