Prihláška

Zásadou členstva v Občianskom združení je:

Neprofilujeme sa, nepridávame sa k žiadnym prúdom, nedelíme občanov na takých, či onakých, na nikoho neútočíme, nehodnotíme za jeho názory. Pre nás je občanom ten, ktorý má štátne občianstvo SR a je akéhokoľvek vyznania, zmýšľania, smerovania doľava-doprava, na východ-na západ, zdravý-chorý, akejkoľvek farby pleti a pod. Je súčasťou našej krajiny a počítame s každým z nich aj keď je z akéhokoľvek politického spektra. S nimi a pre nich všetkých chceme zmeniť tento nevyhovujúci volebný systém, kde bez kontroly občanov 150 „poslancov“ rozhoduje ako má žiť 5,5 mil. občanov v tejto krajine.

 

 

Pokiaľ súhlasíte a zaväzujete sa verejne dodržiavať naše zásady a chcete sa stať členom Občianskeho združenia Naše Voľby, zadajte nám svoje dáta na zaregistrovanie, po poučení o GDPR.