Prípravný výbor

Na vznik tejto politickej strany sú ustanovení títo členovia prípravného výboru.
 
 
1.  M. Petre
2.  V.  Belej
3 . A. Pinjatičová
 
Splnomocnenec prípravného výboru Viliam Belej, viliam.belej@gmail.com


Ďalší členovia prípravného výboru:

J. Malina
H. Práznovská    
G. Miššík
J. Berta
C. Hóka
P. Macejko
E. Snopeková
T. Malina
G. Füro
L. Daniš
P. Badura
L. Kaplár
E. Mikovíny
A. Hudák
R. Kapičiak
R. Tomka
V. Jurčák
A. Maga
F.  Zubaj
V. Holocsiová
P. Karafa
T. Humaj 
K. Halán
M. Herák
L. Biacko
T. Slávik
J. Dudáš
E. Adamson
V. Balážik
R. Fábry
M. Petrus
Ľ. Dudáš
Ľ. Volko


 

Spoluobčania, ak aj Vy chcete pomôcť zmeniť volebný systém na Slovensku, napíšte nám.

 
 
 
Ďakujeme.