Prípravný výbor

Na vznik tejto iniciatívy sú ustanovení títo členovia .
Splnomocnenec:  Miroslav Petre, strana@nasevolby.sk
 
     1. M. Petre
     2. J. Malina
     3. V. Holocsiová

     4. V. Belej
     5. A. Pinjatičová
     6. H. Práznovská    
     7. A. Miššík
     8. J. Berta
     9. C. Hóka
  10. P. Macejko
  11. E. Snopeková
  12. T. Malina
  13. G. Füro
  14. L. Daniš
  15. P. Badura
  16. L. Kaplár
  17. E. Mikovíny
  18. A. Hudák
  19. R. Kapičiak
  20. R. Tomka
  21. V. Jurčák
  22. A. Magab
  23. B. Zubaj
  24. P. Karafa
  25. T. Humaj 
  26. K. Halán
  27. M. Herák
  28. A. Matejka
  29. L. Biacko
  30. T. Slávik
  31. J. Dudáš
  32. E. Adamson
  33. V. Balážik
  34. R. Fábry
  35. M. Petrus
  36. Ľ. Dudáš
  37. Ľ. Volko
  38. M. Jiríček
  39. P. Lukáčová
  40. J. Jánošík
  41. I.  Ruman
  42. V. Madera
  43. M.Vaščák
  44. J. Lehnert
  45. L. Répáši
  46. T. Korček
  47. M. Kovarík
  48. M. Brundza 
  49. I. Idrenyiova
  50. I. Kayyali
  51. J. Vavrek
  52. P. Baca
  53. D. Dudáš
  54. Z. Novák
  55. R. Šulc
  56. D. Belko
  57. R. Hlavatý
  58. R. Hodás
  59. M. Suchý
  60. E. Ruckschlossová
  61. L. Valco
  62. A. Kissová
  63. P. Anderle
  64. M. Hažlinský
  65. J. Šoltýs
  66. M. Zvolenský
  67. J. Lysý
  68. A. Weissová
  69. I. Mistrík
  70. V. Páleníková
  71. J. Peteja
  72. G. Kahler
  73. F. Ďurčanský
  74. D. Miklosová
  75. V. Šípka
  76. A. Matejka
  77. M. Drziak
  78. D. Korgo
  79. M. Petrulák
  80. K. Kokoruďová
  81. M. Krebs
  82. J. Salanci
  83. J. Zavacký
  84. M. Szekeres
  85. M. Filípek
  86. M. Hrubá
  87. P. Puškár
  88. V. Čík
  89. P. Kubina
  90. P. Fialek
  91. J. Beňo
  92. C. Krekáň
  93. V. Tesár
  94. J. Misár
 
  95. O. Kužel
  96. M. Hatráková
  97. D. Bugoš
  98. K. Fanturová
99. B. Brazdovičová
100. S. Vranová
101. A Hradiská
102. J, Ratkovský
103. Ľ. Krug
104. M. Boskovič
105. F. Hláva
106. A. Vizvári
107. J. Matuška
 


 

Spoluobčania, ak aj Vy chcete pomôcť zmeniť volebný systém na Slovensku tak, aby sa väčšine občanov lepšie žilo vo vlastnej krajine,

pripojte sa nám.

 
 
 
Ďakujeme.