Prípravný výbor

Na vznik tejto politickej strany sú ustanovení títo členovia prípravného výboru.
 
 
1.   M. Petre
2.  J. Malina
3 . V. Holocsiová
 
Splnomocnenec prípravného výboru Miroslav Petre, strana@nasevolby.sk


Ďalší členovia prípravného výboru:

V. Belej
A. Pinjatičová
H. Práznovská    
A. Miššík
J. Berta
C. Hóka
P. Macejko
E. Snopeková
T. Malina
G. Füro
L. Daniš
P. Badura
L. Kaplár
E. Mikovíny
A. Hudák
R. Kapičiak
R. Tomka
V. Jurčák
A. Magab
B. Zubaj
P. Karafa
T. Humaj 
K. Halán
M. Herák
A. Matejka
L. Biacko
T. Slávik
J. Dudáš
E. Adamson
V. Balážik
R. Fábry
M. Petrus
Ľ. Dudáš
Ľ. Volko
M. Jiríček
P. Lukáčová
J. Jánošík
I.  Ruman
V. Madera
M.Vaščák
J. Lehnert
L. Répáši
T. Korček
M. Kovarík
M. Brundza 
I. Idrenyiova
I. Kayyali
J. Vavrek
P. Baca
D. Dudáš
Z. Novák
R. Šulc
D. Belko
R. Hlavatý
R. Hodás
M. Suchý
E. Ruckschlossová
L. Valco
A. Kissová
P. Anderle
M.Hažlinský
J. Šoltýs
M. Zvolenský
J. Lysý
A. Weissová
I. Mistrík
V. Páleníková
J. Peteja
G. Kahler
F. Ďurčanský
D. Miklosová
V. Šípka
J. Jedlička
A. Matejka
M. Drziak
D. Korgo
M. Petrulák
K. Kokoruďová
M. Krebs
J. Salanci
J. Zavacký
M. Szekeres
M. Filípek
 
 


 

Spoluobčania, ak aj Vy chcete pomôcť zmeniť volebný systém na Slovensku tak, aby sa väčšine občanov lepšie žilo vo vlastnej krajine,

pripojte sa nám.

 
 
 
Ďakujeme.