Prípravný výbor

Na vznik tejto politickej strany sú ustanovení títo členovia prípravného výboru.
 
 
1.  M. Petre
2.  J. Malina
3 . V. Holocsiová
 
Splnomocnenec prípravného výboru Miroslav Petre, strana@nasevolby.sk


Ďalší členovia prípravného výboru:

V. Belej
A. Pinjatičová
H. Práznovská    
G. Miššík
J. Berta
C. Hóka
P. Macejko
E. Snopeková
T. Malina
G. Füro
L. Daniš
P. Badura
L. Kaplár
E. Mikovíny
A. Hudák
R. Kapičiak
R. Tomka
V. Jurčák
A. Magab
F.  Zubaj
P. Karafa
T. Humaj 
K. Halán
M. Herák
L. Biacko
T. Slávik
J. Dudáš
E. Adamson
V. Balážik
R. Fábry
M. Petrus
Ľ. Dudáš
Ľ. Volko
M.Jiríček
J.  Jánošík
I.  Ruman
V. Madera
M. Vaščák
L. Répáši


 

Spoluobčania, ak aj Vy chcete pomôcť zmeniť volebný systém na Slovensku, pripojte sa nám.

 
 
 
Ďakujeme.