Prípravný výbor

Na vznik tejto iniciatívy sú ustanovení títo členovia .
Splnomocnenec:  Miroslav Petre, info@nasevolby.sk
 
     1. M. Petre
     2. J. Malina
     3. V. Holocsiová

     4. V. Belej
     5. A. Pinjatičová
     6. H. Práznovská    
     7. A. Miššík
     8. J. Berta
     9. C. Hóka
  10. P. Macejko
  11. E. Snopeková
  12. T. Malina
  13. G. Füro
  14. L. Daniš
  15. P. Badura
  16. L. Kaplár
  17. E. Mikovíny
  18. A. Hudák
  19. R. Kapičiak
  20. R. Tomka
  21. V. Jurčák
  22. A. Magab
  23. B. Zubaj
  24. P. Karafa
  25. T. Humaj 
  26. K. Halán
  27. M. Herák
  28. A. Matejka
  29. L. Biacko
  30. T. Slávik
  31. J. Dudáš
  32. E. Adamson
  33. V. Balážik
  34. R. Fábry
  35. M. Petrus
  36. Ľ. Dudáš
  37. Ľ. Volko
  38. M. Jiríček
  39. P. Lukáčová
  40. J. Jánošík
  41. I.  Ruman
  42. V. Madera
  43. M.Vaščák
  44. J. Lehnert
  45. L. Répáši
  46. T. Korček
  47. M. Kovarík
  48. M. Brundza 
  49. I. Idrenyiova
  50. I. Kayyali
  51. J. Vavrek
  52. P. Baca
  53. D. Dudáš
  54. Z. Novák
  55. R. Šulc
  56. D. Belko
  57. R. Hlavatý
  58. R. Hodás
  59. M. Suchý
  60. E. Ruckschlossová
  61. L. Valco
  62. A. Kissová
  63. P. Anderle
  64. M. Hažlinský
  65. J. Šoltýs
  66. M. Zvolenský
  67. J. Lysý
  68. A. Weissová
  69. I. Mistrík
  70. V. Páleníková
  71. J. Peteja
  72. G. Kahler
  73. F. Ďurčanský
  74. D. Miklosová
  75. V. Šípka
  76. M. Drziak
  77. D. Korgo
  78. M. Petrulák
  79. K. Kokoruďová
  80. M. Krebs
  81. J. Salanci
  82. J. Zavacký
  83. M. Szekeres
  84. M. Filípek
  85. M. Hrubá
  86. P. Puškár
  87. V. Čík
  88. P. Kubina
  89. P. Fialek
  90. J. Beňo
  91. C. Krekáň
  92. V. Tesár
  93. J. Misár
  94. O. Kužel
  95. M. Hatráková
  96. D. Bugoš
  97. K. Fanturová
98. B. Brazdovičová
99. S. Vranová
100. A Hradiská
101. J, Ratkovský
102. Ľ. Krug
103. M. Boskovič
104. F. Hláva
105. A. Vizvári
106. J. Matuška
 


 

Spoluobčania, ak aj Vy chcete pomôcť zmeniť volebný systém na Slovensku tak, aby sa väčšine občanov lepšie žilo vo vlastnej krajine,

pripojte sa nám.

 
 
 
Ďakujeme.