Úvod

Občianské združenie Naše voľby Ústava SR   Čl.2 (1) hovorí:

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
my prichádzame s návrhom aby:
Štátna moc pochádzala od občanov, ktorí ju budú vykonávať priamo, prostredníctvom svojich volených zástupcov.
 
Čl.73 (2)
Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
my prichádzame s návrhom aby:
Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa vôle občanov a sú viazaní ich príkazmi.

 


Ako dať moc občanom - Tri body

 

Takto možno najľahšie presadiť zmenu: Posledné Referendum

 

Predbežná aplikácia, ako by sa vykonávali rozhodovania voličov o dôležitých celospoločenských otázkách..

 

292329 
Návštevníkov