Úvod

Politická strana Naše voľby  Ústava SR   Čl.2 (1) hovorí:

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

my prichádzame s návrhom aby:

Štátna moc pochádzala od občanov, ktorí ju budú vykonávať priamo, prostredníctvom svojich volených zástupcov.

 

Čl.73 (2)

Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

my prichádzame s návrhom aby:

Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa vôle občanov a sú viazaní ich príkazmi.

 


Naše Voľby“ je občianska iniciatíva, z ktorej sa nedá nič vyryžovať, pretože nebude dosadzovať žiadne úradnícke posty,(cca 10 tisíc) ani nebude parazitovať na štátnom príspevku na činnosť.  Nemá ambície vládnuť a určovať, ako má žiť 5.5 mil. občanov, iba chce z politikov urobiť zamestnancov, ktorí sa budú zodpovedať občanom a nie sponzorom.  Je spontánne založená z nespokojnosti bežných nestranných občanov so systémom zastupiteľskej demokracie aký na Slovensku za 28 rokov zanechal nepríjemné stopy a to vďaka všetkým možným stranám, poslancom skrývajúcich sa pod rôzne ideológie. Túto iniciatívu sme založili z jediného dôvodu, aby sme mohli ústavným spôsobom uskutočniť tento ústavný návrh priamej demokracie. Po splnení úlohy iniciatíva zanikne.

Neprofilujeme sa, nepridávame sa k žiadnym prúdom, nedelíme občanov na takých, či onakých, na nikoho neútočíme, nehodnotíme za jeho názory. Pre nás je občanom ten, ktorý má štátne občianstvo SR a je akéhokoľvek vyznania, zmýšľania, smerovania doľava-doprava, na východ-na západ, zdravý-chorý, akejkoľvek farby pleti a pod. súčasťou našej krajiny a počítame s každým z nich aj keď je z akéhokoľvek spektra. S nimi a pre nich všetkých chceme zmeniť tento nevyhovujúci volebný systém, kde 76 „poslancov“ rozhoduje ako má 5,5 mil. občanov žiť v tejto krajine.

 

Keďže táto iniciatíva nebude nič sľubovať ani ponúkať desiatky a desiatky nesplniteľných  sľubov ako to robia politické strany, stane sa tak pre lobistov nezaujímavá a teda ani nebude nikým sponzorovaná a budú ju zatracovať. Už teraz je vidieť na FB útoky na priamu demokraciu a výsmechy niektorých najmúdrejších vševedkov, korupčníkov, odporcov priamej demokracie hlavne zo strany politikov a profitujúcich úradníkov, ktorí sa boja priamej demokracie, nakoľko tá by im zobrala moc a ich korytá. Spoločnou výhovorkou týchto odporcov je: Slováci sú takí, onakí, nie su vyzrelí na priamu demokraciu, nemôžu občania riadiť krajinu apod. Len 150ti poslanci sú vhodní na riadenie krajiny (asi preto, že si to môžu dovoliť dostať sa do parlamentu) a nie 4.4 mil. voličov.   Všetky aktivity si jej aktivisti a členovia budú podľa svojich možností  a schopností hradiť zo svojho. Riadia sa poslaním: každý je šéfom vo svojom okolí a koná podľa svojich schopností a možností  a je pritom povinný dodržiavať zásady tejto iniciatívy.

Bod.č.1

Poslaním iniciatívy je presadiť v  NR SR ústavným spôsobom zmenu volebného systému na Slovensku z doterajšieho jedno-obvodového na 150 volebných obvodov (jeden okres cca 1-5 obvodov, jeden obvod cca 27 000 voličov)  a to bez politických strán, z ktorých vzíde pri spoločnej kampani a za rovnakých podmienok 150 poslancov ktorých bude možné odvolať. Títo poslanci budú pracovať ako doteraz, pripravovať  a schvaľovať zákony a navyše budú prijímať od svojich voličov návrhy a pripomienky k zákonom. Budú pod priamou kontrolou občanov, nie pod kontrolou sponzorov. To znamená, že budú môcť aj občania navrhovať a rušiť zákony prostredníctvom týchto svojich  poslancov pomocou mobilov, terminálov. Okrem toho na návrh stavovských združení poslanci budú vypočúvať a voličom odporúčať na zvolenie vhodného kandidáta na generálneho prokurátora, predsedu ústavného a najvyššieho súdu, policajného prezidenta, predseda NKÚ, ÚVO, riaditeľa RTVS…  Teda  občania budú môcť konečne rozhodovať sami za seba a nie sa nechať ďalších 25 rokov zastupovať niekým čo ich neraz trpko sklamal a pod.  Týmto sa zabezpečí náprava v zákonodarnej moci. 

Bod č.2.

Členovia iniciatívy neobsadia žiadne štátne úradnícke miesta. Tie sa obsadia výberovým konaním, ktoré tvrdo zabezpečí odbornosť a zodpovednosť, zaistenú trestno právnym a majetkovým ručením štátneho úradníka. Všetci vysokí štátni úradníci musia prejsť výberovým konaním podložené kvalifikáciou, prax v obore, publikácie v obore a testy. Ďalej musia predložiť doklad, že sú si vedomí že v prípade obzvlášť závažného poškodenia štátneho majetku im hrozí dvojnásobná trestno právny postih a široká majetková ujma… Týmto sa zabezpečí náprava vo výkonnej moci. 

Bod č.3.

Vďaka bodu 1 a 2 bude možné urobiť tak potrebné zmeny v súdnej moci, ktorá takisto nie je dôveryhodná pre väčšinu občanov. Pravdepodobne je najviac poškvrnená. Náprava spočíva v úpravách zákonov tak, že budú všetky paragrafové znenia presné a jednoznačné, aby nemohlo prísť k nejasnostiam  a teda aj k častým spochybneniam a klasickým dieram v zákonoch a následné  elektronické spracovávanie prípadov s využitím AI (umelá inteligencia)

Vážení spoluobčania, ak si myslíte že toto je cesta ako zmeniť život väčšine občanov, pridajte sa.  Miroslav Petre „Naše Voľby“

 

 

 

 

 

121816 
Návštevníkov