Úvod

Politická strana Naše voľby
 Ústava SR  Prvá hlava, Prvý oddiel, Čl.2 (1) hovorí:

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
My prichádzame s návrhom aby:
Štátna moc pochádzala od občanov, ktorí ju budú vykonávať priamo, prostredníctvom svojich volených zástupcov.

Naše Voľby“ je novo vznikajúca občianska strana, z ktorej sa nedá nič vyryžovať. Je spontánne zakladaná z nespokojnosti bežných nestranných občanov so systémom zastupiteľskej demokracie aký na Slovensku už veľmi dlho je a zanechal nepríjemné stopy. Túto stranu zakladáme z jediného dôvodu, aby sme mohli ústavným spôsobom uskutočniť tento ústavný návrh priamej demokracie v parlamente. Po splnení úlohy strana zanikne. Neschvaľujeme nezákonné konanie. Iná možnosť v našom právnom zriadení nie je možná. Štát, ktorý koná pre dobro všetkých ľudí si zaslúži podporu všetkých ľudí.

Neprofilujeme sa, nepridávame sa k žiadnym prúdom, nedelíme občanov na takých, či onakých, nikoho nehodnotíme za jeho názory. Pre nás je občanom ten, ktorý má štátne občianstvo SR a je akéhokoľvek vyznania, zmýšľania, smerovania doľava-doprava, na východ-na západ, zdravý-chorý, akejkoľvek farby pleti a pod. súčasťou našej krajiny a počítame s každým z nich aj keď je z akéhokoľvek spektra. S nimi a pre nich všetkých chceme zmeniť tento nevyhovujúci volebný systém, kde 76 „poslancov“ rozhoduje ako má 5,5 mil. občanov SR žiť v tejto krajine.
 

Keďže strana nebude nič sľubovať ani ponúkať ako druhé strany, stane sa tak pre lobistov nezaujímavá a teda ani nebude nikým sponzorovaná (platená) Všetky aktivity si jej aktivisti a členovia budú podľa svojich možností  a schopností hradiť zo svojho. Jej jediným poslaním bude zabezpečiť dostatočné množstvo poslancov do NR SR, ktorí ústavným spôsobom zmenia volebný systém na Slovensku z doterajšieho jedno-obvodového na 150 volebných obvodov (jeden okres cca 2 obvody)  a to bez politických strán, z ktorých vzíde 150 poslancov ktorých bude možné odvolať. Títo poslanci budú pracovať ako doteraz, pripravovať  a schvaľovať zákony a navyše budú prijímať od svojich voličov pripomienky k zákonom. To znamená, že budú môcť aj občania navrhovať a rušiť zákony prostredníctvom týchto svojich  poslancov pomocou mobilov, tabletov, PC, terminálov. Teda občania už budú môcť konečne rozhodovať sami za seba a nie sa nechať zastupovať niekým čo ich neraz trpko sklamal a pod. 

Členovia strany neobsadia žiadne štátne úradnícke miesta. Tie sa obsadia výberovým konaním, ktoré tvrdo zabezpečí odbornosť a zodpovednosť, zaistenú trestno právnym a majetkovým ručením.

Stránky sú v prípravnom štádiu. 
Postupne sa budú informácie dopĺňať – Ďakujeme za pochopenie.