Úvod

Občianské združenie Naše voľby Ústava SR   Čl.2 (1) hovorí:
Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
my prichádzame s návrhom aby:
Štátna moc pochádzala od občanov, ktorí ju budú vykonávať priamo, prostredníctvom svojich volených zástupcov.
 
Čl.73 (2)
Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
my prichádzame s návrhom aby:
Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa vôle občanov a sú viazaní ich príkazmi.
 

Ako dať moc občanom - Tri body

 

Takto možno najľahšie presadiť zmenu: Posledné Referendum

 

 

264622 
Návštevníkov