Demokracia

Demokracia na Slovensku?

V poslednej dobe to znie skôr už ako vtip. Korupcia, moc,… sú u nás, zdá sa, priority. Chcete to zmeniť a neviete ako?

Pridajte sa k nám a zmeňme si krajinu my všetci.

            Na Slovensku máme zastupiteľskú demokraciu, kde skupina 76 „poslancov“ rozhoduje o všetkých 5.5 mil. občanov Slovenska. Je tento spôsob zastupiteľskej demokracie naozaj demokratický?

            Moc sa u nás delí na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Tieto tri zložky by mali byť  od seba nezávislé a mali by sa navzájom kontrolovať. No je to skutočne tak?

   Aj my sme si na tieto otázky odpovedali NIE. A preto zakladáme občiansku stranu s názvom Naše voľby keďže iná možnosť ako urobiť ústavnú zmenu neexistuje. Navrhujeme, aby štátna moc pochádzala len od občanov a to priamo, nie skrz ich zástupcov, ktorí nezastupujú myšlienky ľudu ale len myšlienky svojho okolia. Nový systém môže fungovať bez korupcie, klamstiev a bez ovplyvňovania politikmi 

    V systéme, ktorý navrhla iniciatíva Naše voľby by si občania v 150 volebných obvodoch zvolili v spravodlivej spoločnej volebnej kampani za rovnakých podmienok, kde by už peniaze nerozhodovali, 150 poslancov, ktorí by ich zastupovali v parlamente. Týchto poslancov budú môcť voliči nahradiť v prípade potreby. Podstatná  zmena prichádza v tom, že poslanci a vláda by pripravovali zákony aj na základe podnetov voličov a títo voliči by za ne aj hlasovali a to priamo on-line a zároveň by mohli rušiť vládne nariadenia apod. Takto sa v našej krajine zabezpečí to, že odobratím absolútnej moci poslancom, korupcia v  zákonodarnej moci už nebude taká jednoduchá. Ďalej si občania môžu upraviť zákonmi výber vysokých dôležitých úradníkov, ktorý by mali pôsobiť v moci výkonnej. Ľahšie povedané, namiesto politikov by boli zamestnanci.

Ako by sa teda volilo?

  • Nevolili by sa strany ale občania (poslanci) v jednotlivých obvodoch, ktorí už nebudú mať absolútnu moc. Kampaň spoločná, za rovnakých podmienok pre každého.

VÝHODA: Títo kandidáti budú vo svojom obvode (cca 27 000 voličov) dobre známi a čitateľní, takže voľba z osobného poznania a nie z TV a billboardov. 

  • Vytvorí sa 150 volebných obvodov namiesto jedného volebného obvodu z ktorých bude zvolených 150 poslancov. Nebudú však sami rozhodovať o zákonoch a budú sa priamo zodpovedať svojim voličom a budú odvolateľní.

VÝHODA: Odstráni sa  korupcia v zákonodarnej moci.

  • Občania by rozhodovali o zavedení a prijímaní zákonov teda sami pre seba, pohodlne kdekoľvek na svojich mobiloch, termináloch.                                                                                                                       VÝHODA: Vláda väčšiny- Priama demokracia- Výrazné zvýšenie životnej úrovne nielen občanov, ale aj celej krajiny.

Aj vy sa nechcete profilovať, pridávať k zaužívaným prúdom alebo nechcete ľudí deliť na takých, či onakých? Pridajte sa k nám.