Finančná podpora

Vážení sympatizanti.

Ak si to môžete dovoliť, prispejte prosím 10,-EUR  na našu činnosť zameranú na zmenu volebného systému.

alebo priamo ľubovoľnú čiastku na účet Fio banka SK9383300000002701909654


 

 Ak ste sa ešte nerozhodli komu venovať 2% z Vašich daní a myslíte si že Váš dar 2% z daní by mohol pomôcť presadzovaniu priamej demokracie, zmeny volebného systému na Slovensku, tak Vám budeme vďační za Váš dar.

Kroky, ako to uskutočniť:

1/ Zamestnanec

a/ Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: potvrdenie o zaplatení dane r. 2019

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2%

c/ vyplnené tlačivá doručte  na daňový úrad.

 
2/ Občan, ktorý si daňové priznanie podáva sám.

Podľa typu vyplňte:
– fyzická osoba typ A / potvrdenie o podaní daňového priznania typ A
– fyzická osoba typ B / potvrdenie o podaní daňového priznania typ B

Vyplnené tlačivá prosím doručte  na daňový úrad.

 

3/ Právnická osoba max  1% komunikuje online a vyplní tlačivo Daňové priznanie pre právnické osoby.

Termín pre podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s potvrdením o zaplatení dane),  sa posúva až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

ĎAKUJEME.