Úvod

Politická strana Naše voľby  Ústava SR   Čl.2 (1) hovorí:

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

my prichádzame s návrhom aby:

Štátna moc pochádzala od občanov, ktorí ju budú vykonávať priamo, prostredníctvom svojich volených zástupcov.

Čl.72

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. 

my prichádzame s návrhom aby: Národná rada Slovenskej republiky nie je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. 

Čl.73 (2)

Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

my prichádzame s návrhom aby:

Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a sú viazaní príkazmi.

 


Naše Voľby“ je novo vznikajúca občianska strana, z ktorej sa nedá nič vyryžovať, pretože nebude dosadzovať žiadne úradnícke posty. Je spontánne zakladaná z nespokojnosti bežných nestranných občanov so systémom zastupiteľskej demokracie aký na Slovensku za 25 rokov zanechal nepríjemné stopy. Túto stranu zakladáme z jediného dôvodu, aby sme mohli ústavným spôsobom uskutočniť tento ústavný návrh priamej demokracie v parlamente. Po splnení úlohy strana zanikne. Neschvaľujeme nezákonné konanie. Iná možnosť v našom právnom zriadení nie je možná.(okrem referenda 350 000 podpisov, alebo presvedčiť 76 „poslancov) Štát, ktorý koná pre dobro všetkých ľudí si zaslúži podporu všetkých ľudí.

Neprofilujeme sa, nepridávame sa k žiadnym prúdom, nedelíme občanov na takých, či onakých, na nikoho neútočíme, nehodnotíme za jeho názory. Pre nás je občanom ten, ktorý má štátne občianstvo SR a je akéhokoľvek vyznania, zmýšľania, smerovania doľava-doprava, na východ-na západ, zdravý-chorý, akejkoľvek farby pleti a pod. súčasťou našej krajiny a počítame s každým z nich aj keď je z akéhokoľvek spektra. S nimi a pre nich všetkých chceme zmeniť tento nevyhovujúci volebný systém, kde 76 „poslancov“ rozhoduje ako má 5,5 mil. občanov SR žiť v tejto krajine.
 

Keďže strana nebude nič sľubovať ani ponúkať ako druhé strany, stane sa tak pre lobbistov nezaujímavá a teda ani nebude nikým sponzorovaná (platená) a budú ju zatracovať. Všetky aktivity si jej aktivisti a členovia budú podľa svojich možností  a schopností hradiť zo svojho. Jej jediným poslaním bude zabezpečiť dostatočné množstvo poslancov do NR SR, ktorí ústavným spôsobom zmenia volebný systém na Slovensku z doterajšieho jedno-obvodového na 150 volebných obvodov (jeden okres cca 2 obvody)  a to bez politických strán, z ktorých vzíde 150 poslancov ktorých bude možné odvolať. Títo poslanci budú pracovať ako doteraz, pripravovať  a schvaľovať zákony a navyše budú prijímať od svojich voličov pripomienky k zákonom. To znamená, že budú môcť aj občania navrhovať a rušiť zákony prostredníctvom týchto svojich  poslancov pomocou mobilov, tabletov, PC, terminálov. Teda občania už budú môcť konečne rozhodovať sami za seba a nie sa nechať ďalších 25 rokov zastupovať niekým čo ich neraz trpko sklamal a pod. 

Členovia strany neobsadia žiadne štátne úradnícke miesta. Tie sa obsadia výberovým konaním, ktoré tvrdo zabezpečí odbornosť a zodpovednosť, zaistenú trestno právnym a majetkovým ručením štátneho úradníka.

 

 

 

 

 

 

 

67983 
Návštevníkov