Úvod

Politická strana Naše voľby  Ústava SR   Čl.2 (1) hovorí:

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

my prichádzame s návrhom aby:

Štátna moc pochádzala od občanov, ktorí ju budú vykonávať priamo, prostredníctvom svojich volených zástupcov.

Čl.72

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. 

my prichádzame s návrhom aby: Národná rada Slovenskej republiky nie je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. 

Čl.73 (2)

Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

my prichádzame s návrhom aby:

Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a sú viazaní príkazmi.

 


Naše Voľby“ je novo vznikajúca občianska strana, z ktorej sa nedá nič vyryžovať, pretože nebude dosadzovať žiadne úradnícke posty,(cca 10 tisíc) ani nebude parazitovať na štátnom príspevku na činnosť strán (koláč 60 mil. EUR) Nemá ambície vládnuť a určovať, ako má žiť 5.5 mil. občanov, iba chce z politikov urobiť zamestnancov, ktorí sa budú zodpovedať občanom a nie sponzorom.  Je spontánne zakladaná z nespokojnosti bežných nestranných občanov so systémom zastupiteľskej demokracie aký na Slovensku za 25 rokov zanechal nepríjemné stopy a to vďaka všetkým možným stranám skrývajúcich sa pod rôzne ideológie. Túto stranu zakladáme z jediného dôvodu, aby sme mohli ústavným spôsobom uskutočniť tento ústavný návrh priamej demokracie v parlamente. Po splnení úlohy strana zanikne. Neschvaľujeme iné, nezákonné konanie. Iná možnosť v našom právnom zriadení nie je možná.(okrem referenda 350 000 podpisov a povinná 50% účasť na referende, alebo presvedčiť 91 poslancov, alebo odporu) Štát, ktorý koná pre dobro všetkých ľudí si zaslúži podporu všetkých ľudí.

Neprofilujeme sa, nepridávame sa k žiadnym prúdom, nedelíme občanov na takých, či onakých, na nikoho neútočíme, nehodnotíme za jeho názory. Pre nás je občanom ten, ktorý má štátne občianstvo SR a je akéhokoľvek vyznania, zmýšľania, smerovania doľava-doprava, na východ-na západ, zdravý-chorý, akejkoľvek farby pleti a pod. súčasťou našej krajiny a počítame s každým z nich aj keď je z akéhokoľvek spektra. S nimi a pre nich všetkých chceme zmeniť tento nevyhovujúci volebný systém, kde 76 „poslancov“ rozhoduje ako má 5,5 mil. občanov žiť v tejto krajine.

 

Keďže strana nebude nič sľubovať ani ponúkať desiatky a desiatky nesplniteľných  sľubov ako druhé strany, stane sa tak pre lobistov nezaujímavá a teda ani nebude nikým sponzorovaná a budú ju zatracovať. Už teraz je vidieť na FB útoky na priamu demokraciu a výsmechy niektorých najmúdrejších vševedkov, korupčníkov, odporcov priamej demokracie hlavne zo strany politikov a profitujúcich úradníkov, ktorí sa boja priamej demokracie, nakoľko tá by im zobrala moc a ich korytá. Spoločným menovateľom týchto odporcov je: Slováci sú takí, onakí, nie su vyzrelí na priamu demokraciu. Len 150ti poslanci sú vhodní na riadenie krajiny (asi preto, že si to môžu dovoliť dostať sa do parlamentu) a nie 4.4 mil. voličov.   Všetky aktivity si jej aktivisti a členovia budú podľa svojich možností  a schopností hradiť zo svojho. Riadia sa poslaním: každý je šéfom vo svojom okolí a koná podľa svojich schopností a možností  a je pritom povinný dodržiavať zásady tejto budúcej strany. Jej jediným poslaním bude zabezpečiť dostatočné množstvo poslancov do NR SR, ktorí ústavným spôsobom zmenia volebný systém na Slovensku z doterajšieho jedno-obvodového na 150 volebných obvodov (jeden okres cca 1-3 obvody)  a to bez politických strán, z ktorých vzíde pri spoločnej kampani a za rovnakých podmienok 150 poslancov ktorých bude možné odvolať. Títo poslanci budú pracovať ako doteraz, pripravovať  a schvaľovať zákony a navyše budú prijímať od svojich voličov návrhy a pripomienky k zákonom. Budú pod priamou kontrolou občanov, nie pod kontrolou sponzorov. To znamená, že budú môcť aj občania navrhovať a rušiť zákony prostredníctvom týchto svojich  poslancov pomocou mobilov, terminálov. Okrem toho na návrh stavovských združení poslanci budú vypočúvať a voličom odporúčať na zvolenie vhodného kandidáta na generálneho prokurátora, predsedu ústavného a najvyššieho súdu, policajného prezidenta, predseda NKÚ, ÚVO, riaditeľa RTVS…  Teda už aj občania budú môcť konečne rozhodovať sami za seba a nie sa nechať ďalších 25 rokov zastupovať niekým čo ich neraz trpko sklamal a pod. 

Členovia strany neobsadia žiadne štátne úradnícke miesta. Tie sa obsadia výberovým konaním, ktoré tvrdo zabezpečí odbornosť a zodpovednosť, zaistenú trestno právnym a majetkovým ručením štátneho úradníka. Všetci vysokí štátni úradníci musia prejsť výberovým konaním podložené kvalifikáciou, prax v obore, publikácie v obore a testy. Ďalej musia predložiť doklad, že sú si vedomí že v prípade obzvlášť závažného poškodenia štátneho majetku im hrozí dvojnásobná trestno právny postih a široká majetková ujma…

Vážení spoluobčania, ak si myslíte že toto je cesta ako zmeniť život väčšine občanov, pridajte sa.  Miroslav Petre, splnomocnenec prípravného výboru „Naše Voľby“

 

 

 

 

 

110799 
Návštevníkov