Úvod

Politická strana Naše voľby  Ústava SR   Čl.2 (1) hovorí:

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

my prichádzame s návrhom aby:

Štátna moc pochádzala od občanov, ktorí ju budú vykonávať priamo, prostredníctvom svojich volených zástupcov.

Čl.72

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. 

my prichádzame s návrhom aby: Národná rada Slovenskej republiky nie je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. 

Čl.73 (2)

Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

my prichádzame s návrhom aby:

Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a sú viazaní príkazmi.

 


Naše Voľby“ je novo vznikajúca občianska strana, z ktorej sa nedá nič vyryžovať, pretože nebude dosadzovať žiadne úradnícke posty,(cca 10 tisíc) ani nebude parazitovať na štátnom príspevku na činnosť strán (koláč 60 mil. EUR) Nemá ambície vládnuť tak, ako má žiť 5.5 mil. občanov, iba chce z politikov urobiť zamestnancov, ktorí sa budú zodpovedať občanom a nie sponzorom.  Je spontánne zakladaná z nespokojnosti bežných nestranných občanov so systémom zastupiteľskej demokracie aký na Slovensku za 25 rokov zanechal nepríjemné stopy a to vďaka všetkým možným stranám skrývajúcich sa pod rôzne ideológie. Túto stranu zakladáme z jediného dôvodu, aby sme mohli ústavným spôsobom uskutočniť tento ústavný návrh priamej demokracie v parlamente. Po splnení úlohy strana zanikne. Neschvaľujeme iné, nezákonné konanie. Iná možnosť v našom právnom zriadení nie je možná.(okrem referenda 350 000 podpisov a povinná 50% účasť na referende, alebo presvedčiť 91 poslancov, alebo odporu) Štát, ktorý koná pre dobro všetkých ľudí si zaslúži podporu všetkých ľudí.

Neprofilujeme sa, nepridávame sa k žiadnym prúdom, nedelíme občanov na takých, či onakých, na nikoho neútočíme, nehodnotíme za jeho názory. Pre nás je občanom ten, ktorý má štátne občianstvo SR a je akéhokoľvek vyznania, zmýšľania, smerovania doľava-doprava, na východ-na západ, zdravý-chorý, akejkoľvek farby pleti a pod. súčasťou našej krajiny a počítame s každým z nich aj keď je z akéhokoľvek spektra. S nimi a pre nich všetkých chceme zmeniť tento nevyhovujúci volebný systém, kde 76 „poslancov“ rozhoduje ako má 5,5 mil. občanov žiť v tejto krajine.

 

Keďže strana nebude nič sľubovať ani ponúkať desiatky a desiatky nesplniteľných  sľubov ako druhé strany, stane sa tak pre lobistov nezaujímavá a teda ani nebude nikým sponzorovaná a budú ju zatracovať. Už teraz je vidieť na FB útoky a výsmechy určitých odporcov. Všetky aktivity si jej aktivisti a členovia budú podľa svojich možností  a schopností hradiť zo svojho. Riadia sa poslaním: každý je šéfom vo svojom okolí a koná podľa svojich schopností a možností  a je pritom povinný dodržiavať zásady tejto budúcej strany. Jej jediným poslaním bude zabezpečiť dostatočné množstvo poslancov do NR SR, ktorí ústavným spôsobom zmenia volebný systém na Slovensku z doterajšieho jedno-obvodového na 150 volebných obvodov (jeden okres cca 1-3 obvody)  a to bez politických strán, z ktorých vzíde pri spoločnej kampani a za rovnakých podmienok 150 poslancov ktorých bude možné odvolať. Títo poslanci budú pracovať ako doteraz, pripravovať  a schvaľovať zákony a navyše budú prijímať od svojich voličov návrhy a pripomienky k zákonom. To znamená, že budú môcť aj občania navrhovať a rušiť zákony prostredníctvom týchto svojich  poslancov pomocou mobilov, terminálov. Okrem toho na návrh stavovských združení poslanci budú vypočúvať a voličom odporúčať na zvolenie vhodného kandidáta na generálneho prokurátora, predsedu ústavného a najvyššieho súdu, policajného prezidenta, predseda NKÚ, ÚVO, riaditeľa RTVS…  Teda už aj občania budú môcť konečne rozhodovať sami za seba a nie sa nechať ďalších 25 rokov zastupovať niekým čo ich neraz trpko sklamal a pod. 

Členovia strany neobsadia žiadne štátne úradnícke miesta. Tie sa obsadia výberovým konaním, ktoré tvrdo zabezpečí odbornosť a zodpovednosť, zaistenú trestno právnym a majetkovým ručením štátneho úradníka. Všetci vysokí štátni úradníci musia prejsť výberovým konaním podložené kvalifikáciou, prax v obore, publikácie v obore a testy. Ďalej musia predložiť doklad, že sú si vedomí že v prípade obzvlášť závažného poškodenia štátneho majetku im hrozí dvojnásobná trestno právny postih a široká majetková ujma…

Vážení spoluobčania, ak si myslíte že toto je cesta ako zmeniť život väčšine občanov, pridajte sa.  Miroslav Petre, splnomocnenec prípravného výboru „Naše Voľby“

 

 

 

 

 

85253 
Návštevníkov