Fotka Miroslava Petreho.

Slovensko v tejto modernej IT dobe neviem či potrebuje vodcu. A taký vodca čo by dokázal uspokojiť väčšinu občanov a ideológií sa asi ťažko nájde.
Pomôže len vytvoriť Mega stranu, kde budú mať zastúpenie všetky národno, sociálne a kresťanské (nie náboženské) strany a združenia a tieto hodnoty budú pre nich záväzné. Predstavitelia týchto strán a združení budú zároveň členmi predstavenstva v tejto Mega strane, kde sa bude rozhodovať väčšinovo na návrhy všetkých členov. Teda nie diktát lídra najsilnejšej strany, alebo združenia.  Teda demokraticky.
Takže prioritou všetkých členov Mega strany je národný, sociálny a kresťanský (nie náboženský) program. Ostatné programy si členovia Mega strany riešia samostatne vo svojich frakciách.
Tým, že sa spojí veľa strán a združení s lídrami s rôznou minulosťou, padne zábrana u veľa voličov, ktorí samostatne neuznávajú istých politikov s rôznou minulosťou. Potom po spojení nemôžme už predsa nadávať na niekoho, s ktorým sme aj my v spoločnej zjednotenej Mega strane ktorá presadzuje národné, sociálne a kresťanské piliere našej krajiny, vlasti a štátu.
Chce to však odvahu lídrov týchto strán a združení vzdať sa mocenského ega a podrobiť sa väčšine v tejto Mega strane (demokratické rozhodovanie = menšina sa prispôsobuje väčšine)
Ak toto dokážu silní lídri, tak už len stačí obetovať jednu čistú stranu (je ich zopár) ktorá sa premenuje na, napr. „Mega strana, Vlasť, Slovenská jednota, Slovenské Slovensko apod.“ Ešte je na to čas.
Čím viac strán a hnutí sa zoskupí v Mega strane, tým viacej voličov dá svoj hlas tejto strane aj na priek tomu, že tam budú významné osobnosti s rôznou históriou.

Spoluobčania, máte lepší nápad ako zachrániť a zveľadiť našu vlasť?

Ten, kto uznáva krajinu, kde býva, má tam rodinu priateľov a má ju rád = NÁRODNE orientovaný.

Ten, kto uznáva sociálne zriadenie okrem iného aj pomáhať slabším občanom,deťom, starým a chorým = SOCIÁLNE orientovaný.

Ten kto uznáva a využíva kresťanskú kultúru, slobodu náboženstiev, kresťanské sviatky, ako Vianoce, Veľkú noc
a pod., = KRESŤANSKY orientovaný.

Národne, Sociálne a Kresťanské piliere v našej krajine tvoria našu vlasť, ktoré sa volá „Slovensko“?

Spoluobčania, ako ste Vy orientovaní?

Je nás drvivá väčšina takto orientovaných, tak podporme prvú Mega stranu, kde sa bude rozhodovať o chode našej krajiny prvý krát demokraticky v prospech väčšiny občanov.

Politická Mega strana

Ste za Mega stranu?

Ďakujeme za Váš názor